top of page
PB transparent logga

Perfect Beauty i
samarbete med Gefvert försäkringsmedlare

Perfect beauty samarbetar med Gefvert Försäkringsförmedlare för att kunna tillhandahålla Skönhetsbranchen med en bra företagsförsäkring där en behandlingsansvarsförsäkring ingår.

Behandlingsansvarsförsäkringen täcker felbehandlingar, rättegångskostnader i samband med dessa och olycksfall. Försäkringen är personlig och följer med dig oavsett var du arbetar inom Norden.

Kontakta gärna oss direkt via kundtjanst@perfectbeauty.nu eller via 0707464139

IMG-0047.PNG

Samarbete mellan Perfect Beauty & Gefvert

Behandlingsansvarsförsäkringen täcker felbehandlingar, rättegångskostnader i samband med dessa och olycksfall .Försäkringen är personlig och följer med dig oavsett var du arbetar inom Norden.
 

Olycksfall som kan inträffa i er praktik, till exempel skada i väntrummet där kunden faller av stolen eller halkar, ingår i ansvarsförsäkringen även om skadeståndsskyldighet enligt Skadeståndslagen (SKL) inte anses föreligga.


Om du reser utanför Norden så har vi EU/EFTA tillägg. Gäller för alla euro-länder + Norge, Island och Liechtenstein
 

Tilläggsförsäkringar måste tecknas för varje specifik behandling för att försäkringen ska vara giltig .

För att försäkringen ska vara giltig måste du ha behörighet att få utföra behandlingen.

Detta ingår i din försäkring

Försäkringsbelopp per skadetillfälle

2 000 000 kr
 

Maximal ersättning

4 000 000 kr per år
 

Självrisk

3 300 kr

Geografisk omfattning

Inom Norden, vid arbete på annan ort eller på annans klinik .

Mot tillägg kan man utöka försäkringen att gälla inom EU/EES.
 

Villkor i sammandrag

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och hjälper dig om någon kund anser att hon/han blivit skadad av din behandling.

Om en kund blir felbehandlad av den försäkrade kan ersättning enligt reglerna i Skadeståndslagen (SKL) utbetalas genom försäkringen.

  • Försäkringen kan betalas  fysiska skador vilka du vållat under behandlingen

  • Försäkringsavtalet innebär att ersättning kan betalas vid diagnosskador orsakade av ofullständig undersökning

Vid dessa fall åtar sig Försäkringsgivaren att för din räkning:

  • Utreda om skadeståndsansvar föreligger.

  • Förhandla med den som kräver skadestånd.

  • Föra din talan vid rättegång och därvid betala rättegångskostnader som du åsamkats och som du inte kan få ut av motpart eller annan.

  • Betala det skadestånd som du är skyldig att betala enligt gällande skadeståndsrätt.

  • Försäkringen innebär också att försäkringsbolaget åtagit sig att efter gjord skadeanmälan objektivt utreda ersättningsfrågan samt att för försäkringstagarens räkning överta förhandlingar med den som begär ersättning och att föra försäkringstagarens talan vid eventuell rättegång och därvid även betala rättegångskostnaderna även om försäkringsbeloppet därigenom överskrids.


Fullständiga villkor erhålles på begäran

Priser 

Behandlingsansvarsförsäkring (Grundförsäkring) 1520kr

Tilläggsförsäkringar kommer snart, kontakta oss nedan för mer information. 

Priser försäkringar
bottom of page